Využite montáž svetelných signalizačných zariadení ako sú semafory a návestidlá, zvislé dopravné značenie, medzi ktoré patria výstražné značky, značky upravujúce prednosť, zákazové a príkazové značky a informatívne značky a vodorovné dopravné značenie.

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o. je výrobcom a dodávateľom telekomunikačnej, zabezpečovacej, automatizačnej a informačnej techniky. Predovšetkým sa zameriava na oblasť cestnej a koľajovej dopravy, a to aj vrátane telematiky a mnohých ďalších technológií. Spoločnosť zabezpečuje vývoj, výskum, projektovanie, rekonštrukcie, výrobu, montáž a servis ...