Služby v oblasti dopravy zahŕňajú nielen riadenie dopravy v podobe semaforov, informačných alebo zabezpečovacích zariadení, ale aj podporné služby, ako je správa parkovacích miest, dopravná obsluha, mestská hromadná doprava alebo aj správa komunikácií.

Požičovňa, predaj a realizácia: - dopravné značenie - značky dopravné, prenosné, elektronické plavebné, orientačné, turistické, interiérové, reklamné, presvetľovacie - orientačné plány - mesta, obce, firmy, parky - mestské znaky, domové čísla - ochranné stĺpiky, bezpečnostné tabuľky - parkovacie zábrany - informačné skrinky - návrh DIO - ...