Preprava osôb osobnými vlakmi, rýchlikmi, zrýchlenými vlakmi a expresmi je zabezpečená železničnými spoločnosťami. Využite vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu hustú železničnú sieť. Cestovné lístky môžete zakúpiť na staniciach, online a u prepravca.