Investičné aktivity profesionálnych investičných spoločností zahŕňajú prípravu investícií, prerokovanie investičných zámerov, vodoprávne, stavebné aj územné konania, aktívne vyhľadávanie investorov, prieskum trhu a ďalšie nevyhnutné investorské aktivity.