Predmetom exekúcií sú hnuteľné i nehnuteľné veci. Tie sú potom následne udávané na dražbách či rôznych konkurzoch. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytok. S vyriešením exekučnej veci vám môžu pomôcť exekučnej úrady či rôzne nezávislé podniky.

SAFIN INVEST s.r.o.
Kompletné správu pohľadávok poskytuje na celom území Českej republiky spoločnosť SAFIN INVEST s.r.o. Naša inkasná kancelária je spoľahlivým partnerom v oblasti vymáhania a odkúpenia pohľadávok, odkúpenia dlhov a inkasa pohľadávok. Inkasná kancelária SAFIN INVEST sa predovšetkým zaoberá: - vymáhaním, inkasom, odkúpením a správou pohľadávok - ...