Notári vám môžu pomôcť so spísaním notárskych zápisníc, teda zmlúv a závetov, ďalej s osvedčením vyhlásení a dokumentov, overením podpisov a listín. Môžu prijímať do svojej úschovy listiny a peniaze. Pomôžu vám s náležitosťami ohľadom dedičstva či zmlúv.