Zdravotné poisťovne ponúkajú úhradu pravidelných vyšetrení praktických a odborných lekárov, väčšinu lekárskych zákrokov, štandardnú a akútnu zdravotnú starostlivosť a sortiment liečiv a zdravotníckych pomôcok v závislosti na samotnom poistnom plnení.