Obhajoba v trestnom konaní, úprava pomeru k maloletým, rozvody, žaloby, overovanie podpisov, tvorba predmanželských, darovacích, nájomných, výmenných, kúpnych a iných zmlúv. To je len malý zoznam právnických a advokátskych služieb, ktoré môžete využiť.

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátska kancelária. Kancelária predstavuje českú špičku v boji proti výrobkovému pirátstvu. Ochrana duševného vlastníctva. Zabezpečovanie ochrany práv priemyselného vlastníctva pre českých aj zahraničných klientov. Základ služieb: - podávanie prihlášok na vynálezy - prihlášky vynálezov a patentov - známkové ...