Botanické záhrady a arboréta ponúkajú expozície českých aj cudzokrajných rastlín a stromov, expozície sukulentov, papradín a cykasov, tropických a subtropických flór, dreviny, ukážky rastlinných skupín, palmové a kaktusové skleníky, expozície ruží a pod.