Vyrazte do divadla za kultúrou, navštívte operu, operetu, činohru, muzikál, balet, pantomímu alebo bábkové divadlo. Využite predpredaj lístkov na koncert a užite si veľkolepú šou. Vďaka študentským či seniorským zľavám sú koncerty na dosah pre všetkých.

Znojemská Beseda Kulturní a společenské akce Znojmo
Znojemská Beseda je príspevkovou organizáciou Mesta Znojma, ktorá sa stará o organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Napríklad Znojemské historické vinobranie, Pivné slávnosti, Znojemské kultúrne leto, Znojemský advent a ďalšie. Prevádzkujú aj Mestské divadlo Znojmo a tiež požičiavajú divadelné kostýmy. Kultúrne služby: -kulturní ...
Hudební divadlo v Karlíně
Príďte stráviť nezabudnuteľný kultúrny zážitok do Hudobného divadla v Karlíne. Je jedným z najkrajších a najstarších pražských divadiel. So svojím počtom 921 miest je druhým najväčším divadlom v Prahe. Jeho pseudobarokový budova bola vystavaná už roku 1881. V našom repertoári nájdete úspešné muzikály aj operety. Ak chcete vidieť hviezdy ako je ...
Divadelní společnost Vltavan
Naše divadlo má otáčavé hľadisko v Týne nad Vltavou. Naša točňa sa nachádza v Bedřichových sadoch. V zime využívame kamenné Zámocké divadlo. Máme dlhoročnú tradíciu už od roku 1855, Príďte sa na nás pozrieť.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU
Janáčkova akadémia múzických umení má za sebou, viac ako sedemdesiatročnou históriu, ktorá sformovala už niekoľko generácií vynikajúcich umelcov - skladateľov, dirigentov, režisérov, hercov, spevákov, inštrumentalistov a ďalších umeleckých profesií z oblasti dramatických a hudobných umení. O kvalite našich študentov a absolventov svedčí fakt, že ...
Akademie múzických umění v Praze
Akadémie múzických umení v Prahe je najväčšou umelecká vysoká škola v Českej republike a bola založená prezidentským zriaďovacím dekrétom bezprostredne po konci druhej svetovej vojny. Počas siedmich desiatok rokov sa zaslúžila o výchovu desiatok významných osobností známych po celom svete. AMU sa skladá z troch fakúlt - Filmové a televíznej ...
K L U B C E N T R U M v Ústí nad Orlicí Lochmanová 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí www.klubcentrum.cz Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre MeU, tel. 465 514 271. Predaj vstupeniek na kultúrne programy je v pokladni vždy 1 hodinu pred začiatkom relácie ponuka relácií   Kino, Roškotová divadlo, divadlo pre deti, cestopisné prednášky, ...

Mestské divadlo Kladno je jedným z najstarších českých činoherných divadiel. Pestrý žánrový repertoár tvoria tituly klasickej i súčasnej, program dopĺňa rad sprievodných podujatí a vzdelávacích aktivít. Zavítať k nám môžete napríklad na predstavenie Petrolejové lampy, Chrobák v hlave, Pasca, Žena v čiernom, Oskar a ružová pani a mnoho ďalších ...

Žižkovskej divadlo J.Cimrmana pomenované podľa fiktívneho českého génia Járy Cimrmana, ktorého stvorila dnes už legendárny dvojica autorov Ladislava Smoljak a Zdeňka Svěráka, sídli na ulici Štítného 5, Praha a ponúka divadelným nadšencom mnohé zaujímavé predstavenie. Vstupenky zakúpite: - Na pokladni divadla po - Št o 16:30 - 19:30, ostatné ...

Divadelné produkcie: - divadelné predstavenie.

Naša divadlo má stálu kamennú scénou v Litvínove a pôsobnosťou po celej Českej republike, Európe i zvyšku sveta. Venujeme sa činoherný, hudobné i pohybové tvorbe pre deti i dospelých. So svojimi inscenáciami hosťujeme po celom svete, napr. USA, Kanada, Austrália, Mexiko a celá Európa .... Pravidelne hráme v Prahe, predstavení pre deti i ...

Profesionálne divadlo v Zlíne bolo založené v auguste 1946 s názvom Divadlo pracujúcich. Od tohto roku nepretržite spoluvytvára histórii českého divadla a patrí k jeho najprogresívnejším scénam. Umelecký kredit zlínskeho divadla oceňuje odborná kritika aj divácka verejnosť, je inštitúciou, na ktorej pôde sa stretávajú českí a slovenskí ...

Pražský divadelný spolok - organizovanie divadelných predstavení.

činnosť: - anglické vzdelávacie divadlo pre základné školy.

služby: - organizovanie koncertov a divadelných predstavení - agentúrne zastúpenie - vydávanie magazínu Okuliare a móda

Bábkové divadlo Spojáček Liberec Zaoberáme sa tradičným poňatím bábkového divadla kukátkového typu s využitím klasických marionet na nitiach.

Spolok divadelných ochotníkov Alois Jirásek - ochotnícke divadlo.