Regionálne noviny, týždenníky, periodické časopisy a magazíny, denná tlač, časopisy pre deti, spravodajstvo, odborné magazíny a ďalšie tlačoviny - to všetko sú noviny a časopisy, ktoré sú vyrábané pomocou ofsetovej, digitálnej či veľkoformátovej tlače.