Chov hospodárskych aj iných zvierat sa ponúka ako v klasickej, tak aj v ekologickej podobe, ako sú ekologické farmy. Kozy, ovce, dobytok, lesná a vysoká zver, ale aj domáce zvieratá ako mačky, psy alebo akvarijné rybičky len od osvedčených chovateľov.