Jelene, diviaky, zajace, divé kačice, bažanty, daniele a muflóny sú považované za zver. Využite možnosť exportu a importu živej zveri, ďalej jej chov, nákup a predaj. Možnosť vyraziť na lov alebo odchyt lesnej zveri, či na poľovnícky organizovaný hon.