Lesné hospodárstvo sa môže postarať o váš lesný pozemok, a to napríklad vysádzaním nových listnatých a ihličnatých stromov, celkovú údržbou lesného porastu alebo návrhom hospodárskeho plánu. Taktiež je možné využiť ťažobné služby alebo služby v poľovníctve