Rastlinná poľnohospodárska výroba zahŕňa produkciu a následný predaj strukovín, olejnín, obilnín, repky, cukrovky, kukurice, maku, krmovín, slnečníc, jačmeňa, ovsa, raže, prosa a osív. To všetko je pestované v ideálnych klimatických podmienkach.