Plemenárstvo sa zaoberá kontrolou šľachtenia a plemenitbou hospodárskych zvierat, ale aj samotným šľachtením nových plemien zvierat a ich následným chovom. Chovatelia ponúkajú čistokrvné plemená rôznych domácich aj hospodárskych zvierat.