V sortimente ostatných poľnohospodárskych produktov sa nachádza seno a slama v guľatých a kvádrových balíkoch, poľnohospodárske plodiny, vrecia a veľkoobjemové vaky, osiva, semená rastlín a plodín a v neposlednom rade aj doplnkové agrárne komodity.