Potrebujete pomôcť s úrodou? Poľnohospodárske firmy sa môžu postarať o úpravy pôdy, zemné práce, pomoc pri pestovaní obilnín, strukovín, lucerny, repky olejnej a kukurice, o pozberovú úpravu a zabezpečenie nákladnej autodopravy na prepravu siatej úrody.