Udržujte starý nábytok vo výbornom stave vďaka reštaurátorskými prácam. Tie zahŕňajú rekonštrukcie a renovácie, doplnenie chýbajúcich častí nábytku, rezbárske úpravy, povrchové úpravy lakom, voskom, ošetrenie proti drevokaznému hmyzu a ďalšie úkony.

Roman Mička
Umelecko-remeselné spracovanie kovu. Umelecké zámočníctvo. Pasiarstvo, reštaurovanie, reštaurátorstvo, reštaurátorské práce: - spracovanie z nereze, ocele, medi, mosadze a hliníka - tepanie a cizelovanie, taušírovanie a iné špeciálne techniky - plastické písmo, formy, orientačné tabule, obklady kuchynských liniek, koruhvy - zlátenie ...