Betonárske práce oceníte na každej stavbe či už v podobe dodávky čerstvého betónu, betónových konštrukcií, výstuží debnenia, betónových skruží, liatí betónových podláh či základov rodinného domu. Betónové zmesi pre aplikácie do ľubovoľného tvaru.

TBG METROSTAV s.r.o. Betonárna Praha - Rohanský ostrov
Spoločnosť TBG Metrostav zásobuje Prahu a jej blízke okolie betónom zo štyroch moderných betonární (Rohanský ostrov, Trója, Radlice a Písnice) s celkovým výkonom 380 m3/hodinu. Betonárne vyrábajú betónové zmesi - všetky druhy, v súlade so zodpovedajúcimi normami: - betóny podľa normy ČSN EN 206-1 - rôzne pevnostné triedy, pre všetky stupne ...