Murárske práce zahŕňajú činností v podobe výmuroviek obvodových múrov domov, opráv vonkajších aj vnútorných omietok, stavby sanačných omietok, rekonštrukcie bytových jadier, umeleckej murárskej činnosti, liatych podláh, štukovania či zatepľovanie objektov