>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Vysúšanie a sanácia

(záznamy 1/16 z 16)  strana 1 / 1

Sanáciu stavieb je nutné realizovať po živelných pohromách a pri presakovaní spodných vôd. Prieskumy a následné projekty môžu dať viesť k podrezaniu muriva, injektážam, elektro-fyzikálnemu vysúšaniu, zarážaniu nerezových dosiek či mikrovlnnému vysúšaniu.



(záznamy 1/16 z 16)  strana 1 / 1