Nástrojárske služby zahŕňajú sústruženie, rezanie, frézovanie, meranie, brúsenie, ostrenie a pod. Súčasťou služieb je aj výroba nástrojov potrebných vo výrobe a priemysle, ako je meracia technika, strižné nástroje, vŕtacie zariadenia a ohýbacie nástroje.