Zvoz komunálneho odpadu, jeho následné triedenie, recykláciu a prípadnú likvidáciu zmesového aj triedeného odpadu majú na starosti špecializované firmy, ktoré sa snažia s ohľadom na životné prostredie odstrániť vytvorené odpady čo najekologickejšou cestou.