Likvidácia odpadov, triedenie a recyklácia - tri základné piliere ekológie. Firmy zabezpečujú zvoz a odvoz odpadu z podnikov, jeho roztriedenie, spracovanie a následnú ekologicky priaznivú likvidácii, prípadnú recykláciu.