V ponuke počítačových a internetových služieb nájdete správu a poskytovanie počítačovej siete a internetového pripojenia, webhosting, tvorbu www stránok, programovanie aplikácií, telekomunikačné služby, podnikové informačné systémy či IT poradenstvo.

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček
Software VKM pre tvorbu digitálnej mapy, pozemkové úpravy a geometrické plány. Software G-NET pre výpočet geodetických sietí pomocou metódy najmenších štvorcov. SW G-WIEW - univerzálny grafický prehliadač a nástroj GIS. SW obsluhuje vektorové mapy (DGN, VKD, GMP, OBR, SHP, DXF, DBF) aj rastrové digitálne mapy (BMP, PCX, TIF, RAS, CIT, RLE, COT, ...
CICERO Stapro Group s.r.o.
Dodávateľ informačných systémov pre Českú a Slovenskú republiku. Ponúkame moderné informačné technológie, ktoré výrazne zvyšujú chod firmy. Ďalej zabezpečujeme poradenstvo a konzultácie v oblasti procesných a ekonomických analýz pre polygrafický priemysel. - aplikačné systémy v odbore polygrafia - informačný systém CICERO