Jazyková bariéra je vďaka prekladateľstvu a tlmočníctvu prekonaná. Prekladateľské služby zabezpečia preklady textov, priame preklady, technické a odborné preklady, právne alebo súdne preklady. Tlmočenie môže byť simultánne, konzekutívne či sprievodné.

SAN SERVICE, s.r.o. Zajištění konferenčního servisu v ČR
SAN SERVICE, s.r.o. poskytuje prekladateľské, tlmočnícke, ozvučovacie a cateringové služby. Zabezpečíme konferencie, kongresy s medzinárodnou účasťou, firemné prezentácie a večierky. Zabezpečujeme aj technické a personálne vybavenie. Ozvučenie akcií na mieru pre: - koncerty, festivaly - kultúrne, športové, súkromné akcie v neobmedzenom ...