O prevádzku obytných objektov typu panelové alebo tehlové domy sa starajú stavebné a bytové družstvá, ktoré majú v popise práce okrem právneho poradenstva aj mnoho ďalších činností, ako sú opravy, medzi ktoré patria aj revízie plynových zariadení.