POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Ing. Jana Čechová, vodo, topo, plyn
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Trade FIDES, a.s.
Areál Fabrika, s.r.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Ing. Jana Čechová, vodo, topo, plyn
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Trade FIDES, a.s.
Areál Fabrika, s.r.o.
CICERO Stapro Group s.r.o.
Dodávateľ informačných systémov pre Českú a Slovenskú republiku. Ponúkame moderné informačné technológie, ktoré výrazne zvyšujú chod firmy. Ďalej zabezpečujeme poradenstvo a konzultácie v oblasti procesných a ekonomických analýz pre polygrafický priemysel. - aplikačné systémy v odbore polygrafia - informačný systém CICERO