Pečiatky sú neoddeliteľnou súčasťou každého úradu, pracovne a kancelárie. Pečiatky môžu byť štvorcové, guľaté, oválne, obdĺžnikové, pečiatky s ornamentmi, s QR kódom, fotografiami, úradné pečiatky, firemné pečiatky alebo napríklad pečiatky pre školákov.