Telekomunikačné a spojové služby nezahŕňajú iba klasické telefónne spojenie, ale aj internetové pripojenie firiem a domácností, káblovú a digitálnu televíziu alebo realizáciu multimediálnych sietí či iné rozhlasové a rádiokomunikačné služby.

Nákup a predaj vykurovacích olejov: - ťažký - ľahký - nízko-sírny. Nákup a predaj (veľkoobchod): - kovový odpad.