Proces vydania knihy umožňuje knižné vydavateľstvo, ktoré ponúka jazykové korektúry textu diel, cenové kalkulácie, grafické služby, ale aj marketingové služby, predovšetkým predaj kníh a iných umeleckých diel, odborných publikácií aj iných knižných žánrov

Spoločnosť Adora Lingua s. r. o. sa zaoberá prekladom textov, od odborných až po umelecké, do všetkých svetových jazykov. Taktiež ponúkame tlmočnícke služby a zameriavame sa aj na vydavateľskú činnosť. Služby: - prekladateľská činnosť, preklady odborných textov, manuálov, technických a umeleckých textov do všetkých jazykov - lokalizácia, ...