Proces vydania knihy umožňuje knižné vydavateľstvo, ktoré ponúka jazykové korektúry textu diel, cenové kalkulácie, grafické služby, ale aj marketingové služby, predovšetkým predaj kníh a iných umeleckých diel, odborných publikácií aj iných knižných žánrov