Baví vás hra na hudobné nástroje? Kúpiť si môžete gitary, bas gitary, klávesy, bicie, dychové nástroje - flauty, tuby, fagoty, klarinety alebo sláčikové nástroje - husle, kontrabasy a violy. Nezabudnite ani na hudobniny, teda na noty a na hudobné učebnice.