Tabakový priemysel produkuje obrovské množstvo rôznych produktov, ako sú celé cigarety alebo ich časti v podobe filtrov, špičiek a dutiniek, ďalej cigary najrôznejších kvalít a tiež samotné cigaretové, šňupacie, žuvacie alebo tabaky do vodnej fajky.