Výstavba aj následná prevádzka vodných elektrární šetrí životné prostredie a je ekologickou voľbou. Výroba aj distribúcia ekologickej vodnej energie do domácností a firiem je umožnená vďaka výstavbe elektrárne a následnej inštalácii turbín a alternátorov.

Vodohospodárske stavby. Pozemné stavby. Dopravné stavby a mosty. Inžinierske siete: - kanalizácie - vodovody - plynovody. Ekologické stavby: - odpadové hospodárstvo - čističky odpadových vôd - pretlaky a pretláčanie - štôlne a podzemné chodby. Priemyselné a inžinierske stavby. Špeciálne práce: - rozvody potrubia - ...