Výstavba aj následná prevádzka vodných elektrární šetrí životné prostredie a je ekologickou voľbou. Výroba aj distribúcia ekologickej vodnej energie do domácností a firiem je umožnená vďaka výstavbe elektrárne a následnej inštalácii turbín a alternátorov.

Elektro činnosti: -výroba kompenzačných rozvádzačov -realizace kioskových trafostaníc -výstavba fotovoltaických elektrární -Prevádzka a údržba fotovoltaických elektrární -Elektrické vybavenie mechanický vybavenia.