Výstavba vodovodov, čistiarní odpadových vôd, vodojemov a iných vodohospodárskych stavieb je realizovaná za účelom zvýšenia kvality vody a jej dodávky. Okrem týchto stavieb je možné zabezpečiť výstavbu a úpravu vodných diel a tokov, tj. rybníkov a hrádzí.

HYDROSPOR spol. s r.o.
Naša firma je na trhu od roku 1992 a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam patríme k významným vodohospodárskym firmám. Výstavba: - inžinierske siete - zameranie na vodovod, kanalizáciu: - materiál PVC, HDPE, sklolaminát HOBAS, liatina, kamenina, betón. Rekonštrukcie: - súčasné vodovodné a kanalizačné potrubia. Zemné práce: - ručne alebo ...