Demolačné práce vrátane zemných a búracích prác, spracovanie a odstránenie zemín a sutín, recyklácia materiálov a ekologická likvidácia nebezpečných odpadov, likvidácia a sanácia azbestu. Demolácie sú možné u nízkych stavieb aj priemyselných objektov.