Revízie plynových kotlov, rozvodov a prípojok patria do skupiny plynárenských prác. Ďalej je možné využiť nastavenie plynového kotla a ohrievača, vyhľadávanie únikov plynu a ich zamedzenie, inštaláciu plynovodných systémov či revízie plynových zariadení.