Stavebný dozor je nutný nielen z pohľadu legislatívy, ale aj kvôli bezpečnosti a správnosti vykonania stavebných úkonov. Dozor zabezpečí priebežnú kontrolu všetkých dôležitých stavebných prác, a to z hľadiska projektovej dokumentácie aj platných noriem.