Koľajové vozidlá zahŕňajú motorové lokomotívy, elektrické lokomotívy, električky, elektrické dopravné jednotky, vlaky, motorové vozne a ďalšie vozidlá. Odborníci sa postarajú o ich výrobu, prípadné opravy, modernizáciu a predaj, vrátane príslušenstva.