Vyberte si z bohatej ponuky hasiacej techniky a prístrojov a zabezpečte svoj objekt. Hasiace prístroje vodné, penové a snehové, hydrantové systémy, požiarne hadice, protipožiarne upchávky a uzávery či bezpečnostné tabuľky by nemali chýbať v žiadnom objekte

HTB - Požární ochrana a.s.
Spoločnosť HTB - Požiarna ochrana a.s. so sídlom v Ostrave a s pobočkou v Jihlave, sa špecializuje na komplexné služby v oblasti PO i BOZP. Vykonávame servis hasiacich prístrojov, plnenie CO2, revízie a periodické kontroly tlakových nádob. Dodávame po celej Českej republike. Servisnej činnosti: - kontroly, opravy, plnenie, tlakové skúšky ...
Agentura Hřivna Barrandov Dovoz vody cisternou do bazénu Praha
Ostraha - Hasiči. Práca s požiarnou a vyplachovacou cisternou 8 m3: - plnenie bazénov, voda pre bazény, teplá voda do bazéna! (od 1 200 Kč za "jednotku" podľa prejdenej vzdialenosti od Barrandova) Hasičská striekačka (CAS * 25), - požiarna technika (hadice, prúdnice) - dodávka tlakovej vody - voda do studne, doprava a dovoz vody - ...
Jaroslav Žálčík- hasící technika a hasičská výzbroj
Prostriedky požiarnej ochrany a požiarne zariadenia, ako je hasiace technika, prístroje, ale aj odevy, prilba a rukavice pre hasičov, zaobstaráte vo firme Jaroslav Žálčík - hasiace technika a hasičská výzbroj v Šumperku. Kúpite u nás prostriedky požiarnej ochrany a ďalšie požiarne zariadenia - sme dodávateľom výstroja a výzbroje pre hasičské ...
Hasičské stříkačky PPS 12 Ing. Pavlištík Josef
Hasičské striekačky PPS 12 - Ing. Pavlištík Josef sa zaoberá predajom, servisom, modernizáciou, generálne opravy, dodávkou náhradných dielov na hasičské striekačky typu PPS 12. Športové hasičskej striekačky PPS12 používajú dobrovoľní hasiči na prácu, tréning a hasičské súťaže. Vykonávame a zaisťujeme: - predaj zásahovej hasičské striekačky, ...
Středisko požární ochrany František Fousek
Stredisko požiarnej ochrany František Fousek v Znojme sa zaoberá požiarnou ochranou, predajom hasiacich prístrojov, vybavenia a plnením CO2. Spracujeme požiarne dokumentáciu a vykonávame školenia PO a BOZP. Zásadná činnosťou je predaj hasiacich prístrojov a ďalších činností s tým súvisiacich: - montáž, doprava hasiacich prístrojov - ...
Revize a školení s. r. o.
Firma revízie a školenie s.r.o. z Brna vykonáva revízie kotlov, plynovodu a tlakových nádob. Realizujeme tiež školenia bezpečnosti práce a školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov. Na poli revízie kotlov a odborné prehliadky kotolní vykonávame kontroly stredotlakových kotlov IV. triedy podľa ČSN 070710. V tejto oblasti zabezpečíme: - ...
LVL Services s.r.o. Bezpečnostní a detektivní služby Beroun
Spoločnosť LVL Services s.r.o. poskytuje svojim klientom vysoko kvalitné služby v oblasti ostrahy a údržby majetku. Do naše portfólia patrí stráženie objektov, recepčné služby, upratovanie a údržba majetku, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostné poradenstvo a tiež komplexné detektívne a vyšetrovacie služby. Sídlime ...
PB Alfa, s.r.o. Požární ochrana a BOZP Brno
Požiarna ochrana: O všetky preventívne bezpečnostné opatrenia v oblasti požiarnej ochrany a BOPZ sa postará vďaka revíziám, kontrolám, predaji hasiacich prístrojov a vedenie dokumentácie tím odborníkov zo spoločnosti PB Alfa, s.r.o. z Brna. Požiarna ochrana:  - Kontroly a revízie v oblasti požiarnej ochrany vrátane spracovania a vedenie ...
EXO ENERGO s.r.o. Elektromontáže České Budějovice
Poskytujeme komplexné služby v odbore elektromontážou. Ponúka elektromontáže vysokého napätia (VN) od 1kV, nízkeho napätia (NV) do 1kV a slaboprúdových systémov. Elektroinštalácia, elektromontáže. Vysoké napätie (VN) od 1kV do 25kV: - zemné rozvody VN káblových súborov - inštalácia káblových nosných systémov - realizácia VN rozvodní, ...
PREVOS servis s.r.o.
Firma vykonáva kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Revízia, kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, upchávok, uzáverov, požiarnych klapiek. Školenia v oblasti PO a BOZP.
Bc. Luboš Mrklas - Techproservis
Firma Bc. Luboš Mrklas - Techproservis zabezpečuje komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce v okrese Jablonec nad Nisou a blízkom okolí. Ďalej vykonávame revízie, kontroly, opravy a funkčné skúšky Požiarno bezpečnostných zariadení, prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, školenia zamestnancov a tiež protipožiarne ...
BOZP a PO Marek Doležal
Spoločnosť Marka Doležala ponúka komplexné služby a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Služby: - vyhodnotenie súčasného stavu BOZP a PO vo Vašej firme zadarmo - starostlivé a odborné spracovanie dokumentácie BOZP a PO. - poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO v rámci celej Českej ...
Dunamenti CZ s.r.o. protipožární kabelové ucpávky
Spoločnosť Dunamenti CZ s.r.o. so sídlom v Prahe sa zaoberá protipožiarnou ochranou stavieb. Súčasťou našej činnosti je výroba špeciálnych materiálov zabraňujúcich šíreniu požiaru a zvyšujúcich protipožiarnu ochranu. Naše výrobky majú za úlohu zabrániť šíreniu ohňa a umožniť únik osôb, ďalej pomôcť so záchranou majetku a znížiť tak škody na ...
Jiří Mečíř PPS Liberec
Spoločnosť PPS Liberec sa postará o požiarnu ochranu a bezpečnosť práce v budove vašej firmy, v kancelárii alebo vo výrobnej prevádzke. Zaistíme komplexné služby v PO a BOZP. Služby: - zabezpečenie výkonu funkcie technika PO a BOZP - vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok odborne spôsobilou osobou podľa legislatívne daných ...
KVOTYBEK spol. s r.o.
Spoločnosť KVOTYBEK spol. s r.o. sa zaoberá predovšetkým pasívnou požiarnou ochranou budov, protipožiarnymi upchávkami, požiarnou vzduchotechnikou. Ďalej vykonávame kompletné stavebné práce: - základy, základové dosky, hrubá stavba - omietky, fasády - strechy, tesárske, pokrývačské práce a klampiarske práce - podlahy, stropy - obklady, ...
Tertec, spol. s r. o. www.tertec.cz
Obchod Spoločnosť Tertec s.r.o. sa špecializuje na merací regulačnú techniku, pneumatické prvky i ich príslušenstva. Sme priamym obchodným zástupcom WIKA-Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co KG (www.wika.de) a Prematlak, a.s. (Www.prematlak.sk) na dovoz, servis o kalibráciu priemyselných teplomerov, tlakomerov a manometrov. Predaj, ...
Sylva Vystavělová - Bimbohas prostředky požární ochrany
Firma Sylva Vystavělová - Bimbohas sa špecializuje na predaj, servis a revízie prostriedkov z oblasti požiarnej ochrany. V našom e-shope alebo kamennej predajni nájdete hasiace prístroje, požiarne hlásiče, nosidlá, lekárničky pre zásahové vozidlá, ochranné pracovné pomôcky, dýchacie techniku, čerpadlá, hadice a mnoho ďalších produktov. Naším ...
BOZP a PO Milan Kovařík
Firma Milan Kovařík poskytuje komplexné služby v oblasti BOZP - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO - požiarnej ochrane. Medzi naše služby patrí vypracovanie povinné dokumentácie BOZP, povinné ročné kontroly, vyhľadávanie a posudzovania a hodnotenia rizík, zisťovanie pracovných úrazov, školenia, spracovanie povinné dokumentácie PO, ...
Pavel Veselý
Komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Vrátane protipožiarnej ochrany. Ale aj bezpečnosť protipožiarnej ochrany. Ochrany systémov PROMAT, ORDEXAL OK a systémov Intumex a HILTI, ktoré sa špecializujú na protipožiarne riešenie. Ďalej robíme školenia protipožiarnej ochrany pre firmy. Revízia, kontroly ...
PKP-Servis, spol. s r.o.
Spoločnosť PKP-Servis, spol. s r.o. so sídlom v Kladne ponúka svojim zákazníkom všetky služby v odbore požiarnej ochrany. V rámci svojej činnosti sa na nás môžete obrátiť s požiadavkou na vypracovanie dokumentácie k požiarnej ochrane a s opravami hasiacich prístrojov. Ponúkame aj poradenstvo. Naša ponuka: - služby v odbore požiarnej ...
TOPO CONZULT s.r.o.
Firma TOPO CONZULT s.r.o. z okresu Český Krumlov ponúka kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce. Služby: -požiarna ochrana -bezpečnosť stavieb -školenie PO -dokumentácia PO -značenie únikových ciest -BOZP -súdny znalec v odbore požiarnej ochrany.
KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o.
Spoločnosť má sídlo v Liberci, ale služby poskytuje zákazníkom aj v iných krajoch (Ústecký kraj, Stredočeský kraj, Hlavné mesto Praha a pod.). Služby sú pre zákazníkov z mnohých odvetví, a to ako súkromných, tak štátnych organizácií. Zameriava sa na služby požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Služby vykonáva ...
Výroba, veľkoobchod, maloobchod, predaj, E-shop: - výrobky na prevenciu a likvidáciu havárií, ekologické havarijné prostriedky - sorbenty - sorpčná drvina - havarijné súpravy - čistiace utierky a stojany - obaly na nebezpečné látky - koše, popolnice, kontajnery - ADR - výbava vozidiel - hasiace prístroje, výbava HZS - norné ...

Služby v oblasti požiarnej ochrany – školenia, spracovanie dokumentácie, preventívne prehliadky, pomoc pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru.