Filtre sa používajú na prečistenie vzduchu alebo vody. Na trhu nájdete množstvo priemyselných filtrov, kazetové a vreckové filtre, kompaktné filtre, filtre pre lakovne, filtre pre odstránenie mechanických nečistôt, diskové filtre, sieťové filtre a ďalšie.

C-FILTER FILTRY, s.r.o.
Veľkoobchod - maloobchod - predaj: - filtre - priemyselné filtre (pre priemysel) - filtrácia (vzduchu, oleja, paliva a iných látok) - filtračné zariadenia - vzduchové, olejové, palivové - filtre hydraulické, vodné a filtre chladiacich médií - čističe vzduchu - vodné odlučovače k palivovým filtrom - vzduchové a olejové separátory - filtre ...
KSK s.r.o.
Projekcie, konštrukcie a výroba: - zváracie a navarovacie automaty PLAZMA(PTA), MIG,UP, WIG(TIG) - zariadenia pre automatizáciu a mechanizáciu zvárania a navarovania - automatizácia zvárania a navarovania - technológie zvárania - príklady skladby zváracích automatov: - polohovadlo s plynulou reguláciou otáčok a ručne nastaviteľným držiakom ...
Ochrana ovzdušia je hlavnou náplňou našej firmy, ktorá patrí k tradičným výrobcom filtračnej techniky od roku 1984. Výroba a predaj priemyselnej filtrácie, výroba zariadení pre vodorovnú a zvislú dopravu, zariadenie prebierky obilnín, oceľové konštrukcie, zásobníky a potrubie. Obchodným partnerom ponúkame komplexné riešenie problematiky ...