Okrem známych technických a strojných zariadení sa v priemysle uplatňujú aj menej známe technológie. Špeciálne dopravníky, impulzné zváračky, vstrekovacie automaty na termoplasty, odhlučňovacie zariadení alebo automatické vzorkovače a prevíjacie zariadenia