Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka, montáž a uvedenie priemyselnej pece do prevádzky vám zaistia špecializované firmy. Z ich ponuky si môžete vyberať zinkovacie pece, poklopové pece, tunelové pece, pece na tepelné spracovanie kovov a vozokomorové pece.

PIRES s.r.o.
Firma PIRES s.r.o. pôsobí v priemyselnom odvetví. Sme firma z Českej republiky, ktorá je členským štátom EÚ. Špecializujeme sa na horákové a vykurovacie systémy priemyselných pecí vrátane regulačných staníc vykurovacích a technických plynov (zemný plyn, kyslík, vodík, acetylén a pod.). Realizujeme montáž, opravy, skúšky a revízie plynových ...
Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.
Spoločnosť z Českej republiky Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o. z Ostravy sa špecializuje na tepelné spracovanie pomocou žíhacích zariadení, žíhanie elektroohrevov, spaľovanie plynu a priváranie tŕňov. Tepelné spracovanie - predohrev a žíhanie: - elektroodporové zariadenia - spaľovanie plynu vysokorýchlostnými horákmi. Sprievodné ...
Naša hlavná činnosť sa zameriava na oblasť sklárskeho, keramického, chemického a drevárskeho priemyslu. Výroba a predaj: - sklárske taviace pece rôznych typov - špeciálne sklárske pece: - priemyselné pece - opravy a rekonštrukcie žiarotechnických výmuroviek pecí - oceľové konštrukcie: Výroba a montáž oceľových konštrukcií sklárskych ...

Firma Jadrníček, s.r.o. pôsobí v Zlínskom kraji v Českej republike. Hlavnou činnosťou firmy je kompletný servis horákov a kotlov na všetky druhy paliva. Poskytujeme služby uvedenia horákov a kotlov do prevádzky, ich montáž, servis, meranie a reguláciu. Taktiež sa špecializujeme na montáže technológií pre kotolne a súvisiacich technológií. Prácu ...