Ponuka technológií pre papierne zahŕňa tlačiarenské stroje, stroje na balenie a navíjanie rolí papiera, rezačky, rozvlákňovače šrotu, glejovacie lisy, zariadenia na výrobu kartónu a lepenky, ale aj kalandry či ďalšie technológie pre papierenský priemysel.