Laboratórne chemikálie ako sú acetón, etanol, amoniak, organické a anorganické kyseliny, anilín, octany, oxid manganičitý, redukčné a oxidačné činidlá, katalyzátory, destilovaná voda a mnohé ďalšie sú potrebné v každom chemickom aj biologickom laboratóriu.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu. Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty: - Laboratórne plasty - Reagencie (činidlá) - Sekvenovanie DNA - Syntéza oligonukleotidov - Biobary. Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a ...
Chem Logistic, s.r.o. Technické a speciální chemikálie
Sme poprednými dodávateľmi technických i špeciálnych chemikálií. Zabezpečujeme komplexné dodávky, logistiku a poradenstvo v oblasti chemikálií a služieb. Disponujeme vysoko dimenzovanými skladovými priestormi pre tekuté a pevné chemikálie. Dodávky širokého sortimentu technických i špeciálnych chemikálií v kvalitných vratných obaloch pre ...
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. laboratorní technika, přístroje
Vývojom, výrobou a distribúciou širokého spektra produktov pre laboratórnu diagnostiku a lekárskeho vybavenia sa zaoberá spoločnosť BioVendor - Laboratórne medicína a.s. Nájdete u nás komplexný sortiment pre oblasť in vitro diagnostiky, od imunochemie cez klinickú biochémiu, hematológii, mikrobiológiu, molekulárnu biológiu až po patológiu. Sídlime ...
LabMediaServis s.r.o. diagnostika
Výroba - kultivačné médiá, krvné deriváty a diagnostické roztoky. Mikrobiologická laboratórium.
Spoločnosť Alchimica s.r.o. pôsobí ako dodávateľ chemických výrobkov pre vývoj, výskum a chemickú výrobu. Chemikálie dovážame z Európy, Ázie, Južnej Afriky a USA. Nezameriavame sa len na dovoz, ale zabezpečujeme tiež vývoz chemických výrobkov do zahraničia. V ponuke máme široký sortiment základných chemických surovín, potravinárskej prísady po ...

Veľkoobchod, predaj, dodávka, distribúcia: -špeciálny chemické a technické produkty, výrobky -aerosoly, produkty pre prevádzkové hygienu vrátane dezinfekcie a dekontaminácie, chladiace a mazacie kvapaliny, odmasťovadlá, rezacie a ťažné prostriedky, produkty pre úpravu odpadových vôd a vody v uzavretých i otvorených obehových systémoch, ...

Výskumom, vývojom a výrobou kvalifikované chémia sa zaoberá spoločnosť Katch spol. s r.o. Najviac sa však venuje boranové chémiu a vývojom a výskumom preparátov, ktoré liečia rakovinu za pomoci technológie spracovania polyamidových prachov a záchytu neutrónov terapie. Náplň práce: - príprava špecifických zlúčenín z Boran a následné úsilie o ...

Spoločnosť AG CHEMI GROUP s.r.o. sa zameriava na import a export chemických surovín a zastupuje významných výrobcov na európskych, afrických, severo a juhoamerických trhoch. Dodávame produkty, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom, automobilovom i stavebnom priemysle, v sklárstve, ďalej sa využívajú pri výrobe výbušnín. Ponúkame kompletné ...

Výroba a predaj aktívnych farmaceutických substancií (Active Pharmaceutical Ingredience-API) na báze prostaglandínov. Portfólio obsahuje produkty na liečbu oftalmologických ochorení, pľúcnej hypertenzie (t.j. vysokého krvného tlaku), erektilnej dysfunkcie, antivirotikum a veterinárne produkty na synchronizáciu ruje u dobytka. Patentované ...

-doprava liehu -lihové výrobky -preprava liehu -zušlechťování liehu -nemrznoucí kvapalina -nemrznoucí zmes -teplonosné kvapaliny -nemrznoucí kvapalina do vykurovacích systémov -nemrznoucí kvapalina do chladiacich systémov - nemrznúca kvapalina do slnečných kolektorov -nemrznoucí kvapalina do tepelných čerpadiel -glykolové ...

Firma FAGRON a.s. so sídlom v Košiciach je firmou z Českej republiky. Radí sa Ako svetová jednotka na trhu magistraliter a spolupracuje Nielen s Farmaceut, ale aj s lekármi a univerzitami. V oblasti farmácie je odborníkom Predovšetkým na chemikálie, farmaceutický materiál, suroviny a Lieke, ktore poskytuje pre celu Českej a Slovenskej republiky a ...

Firma FAGRON a.s. so sídlom v Olomouci je firmou z Českej republiky. Radí sa ako svetová jednotka na trhu magistraliter a spolupracuje nielen s farmaceutmi, ale aj s lekármi a univerzitami. V oblasti farmácie je odborníkom predovšetkým na chemikálie, farmaceutický materiál, suroviny a lieky, ktoré poskytuje pre celú Českú a Slovenskú republiku a ...

Spoločnosť VERKON patrí medzi popredných domácich dodávateľov chemikálií a laboratórneho vybavenia. V našom e-shope www.verkon.cz nájdete tisíce položiek laboratórnych chemikálií, skla, pomôcok a spotrebného materiálu pre laboratóriá. Dodávame laboratórne prístrojovú techniku svetových i tuzemských výrobcov a zaoberáme sa aj návrhy a ...

služby: -radiační kontrola a radiačnej ochrana v jadrovej energetike -radiační ochrana vo zdravotníctva a priemyslu -meranie prírodný rádioaktivity -meranie a riadenie technologických procesov -Komplexné automatizácie budov. Vývoj a výroba softvér. predaj: -komponenty elektrických rozvádzačov -systémy záložného ...

predaj: - laboratórne prístroje - spotrebný materiál - biotechnologický materiál

Výroba, predaj: - čisté a špeciálne chemikálie - laboratórne sklo

Predaj a predaj: - chemikálie pre letecký a automobilový priemysel.

Ekologická údržbu odpadových systémov. predaj: - enzýmy pre čistiarne odpadových vôd, tukové lapoly, septiky a nádrže:

Slovenská chemicko-farmaceutická spoločnosť farmaká, a.s. sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou aktívnych farmaceutických substancií patriacich do skupiny generík, chemických medziproduktov a špecialít pre farmaceutický aj chemický priemysel. Väčšina našej produkcie je exportovaná do krajín Európskej únie, USA, Japonska, Latinskej Ameriky a ...

Predaj, montáž: - terasové systémy z WPC materiálu - WPC ploty

Výroba nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí a predaj chemických látok a chemických zmesí klasifikovaných ako veľmi jedovaté a jedovaté -Koupě tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - okrem tovaru uvedeného v příl.zák. č.455 / 91 Zb. o živnost.podnikání a tovaru týmto zákonom vylúčeného -Prenájom technologických ...

Biotechnologická výroba kyseliny hyalurónovej pre farmaceutický a kozmetický priemysel. Výskum, vývoj a výroba inovatívnych materiálov pre medicínu, zdravotníckych pomôcok a liekov.

Dovoz, servis: - špecializovaná laboratórna technika, chemikálie.