Biopalivá sú produkty získané úpravou biomasy, k dispozícii ako tuhé biopalivá vo forme polien, brikiet, paliet a pilín, plynné biopalivá vznikajúce v bioplynových staniciach či kvapalné biopalivá, ktoré je možné využiť v doprave ako bionafta či bioetanol.