Okrem klasických pohonných hmôt ako je benzín a motorová nafta sa začínajú hojne používať aj alternatívne palivá, ako je vodík, zemný plyn, propán-bután alebo letecký petrolej. Bezpečné pohonné hmoty sú k zakúpeniu na benzínových staniciach.