V sortimente technických plynov nájdete rôznorodé produkty, ako sú plyny na zváranie plameňom - acetylén a kyslík, ďalej čpavok na výrobu ľadu, vodík ako redukčné činidlo, hélium na plnenie nafukovacích balónikov alebo napríklad argón a iné.